Rozložíš paměť Marka Torčíka je smutným obrazem české společnosti nultých let

Rozložíš paměť je autobiografický román stylizovaný do autofikce. Marek Torčík zde popisuje, jaké je to dospívat v průmyslovém Přerově, v sociálně slabé rodině. Vyrůstá s matkou samoživitelkou, která splácí dluhy svého manžela. Celý román je rámován poetickým jazykem, ostatně Torčík je původně básník.

Nejčtenější články