Svým rádcům poruč hrady a lid k správě, neboť jimi země česká stojí i stála a státi bude navěky


Historik a archeolog Tomáš Velímský (narozen 1946) se zabývá hlavně raným středověkem, zkoumá počátky šlechtických rodů i měst, přibližuje hmotnou kulturu oněch časů. Soustředil se především na severní Čechy, ostatně působil v Mostu i Ústí nad Labem. V nyní vydané knize JIMI ZEMĚ ČESKÁ STÁLA (to jsou slova odkazující k větě z Kosmovy kroniky české, reprodukované v názvu tohoto článku) předkládá 22 studií, otištěných v obtížně dostupných časopisech či přednesených na různých konferencích, některé byly v původní verzi psány německy. Dotýká se tudíž převážně různých osobností, důležitých pro utváření českého národa a jeho státnosti.
 

Nejčtenější články