Chór a disonance v českém písemnictví mezi lety 1947 až 1963

Před dvanácti lety začalo nakladatelství Academia vydávat objemné průhledy do kulturních dějin 20. století, nazvané DĚJINY NOVÉ MODERNY. Vyšly dosud tři svazky, o nichž jsem již na stránkách Kultury21 i jinde psal (odkazy níže). Autorský kolektiv pod vedením Vladimíra Papouška obhlížel nejen dění v literatuře, ale také v jiných uměnách, hledali souvislosti umělecké i společenské, zkoumali vzájemnou provázanost a ovlivňování. Svá pojednání vtělili pisatelé do přehledných studií, ať již je vymezoval konkrétní rok nebo nějaké zastřešující téma. Dokonce sestavili přehledné srovnávací tabulky, kde vedle sebe seřadili významná díla, vzniklá jak na domácím teritoriu, tak v zahraničí. Každý svazek se vyznačoval pečlivým zpracováním a kvalitně vytištěným obrazovým doprovodem, který reprodukoval portréty umělců, plakáty i obálky knížek či časopisů, otiskoval kresby z nich, přinášel fotky z filmů.

Nejčtenější články

Plánujete se osobně zúčastnit olympijských her 2024 v Paříži?

Ano (0)
Ne (0)
Nevím (0)